Oferta

Biuro tłumaczeń ADAGE specjalizuje się w tłumaczeniach poświadczonych i zwykłych, ustnych i pisemnych z i na języki niemiecki i angielski.

Tłumaczenia ustne konsekutywne*:

 • rozmowy handlowe
  – spotkania biznesowe
  – negocjacje
  – rozmowy o tematyce prawnej
  – spotkania targowe
  – etc.
 • konferencje
  – kongresy, seminaria
  – prezentacje produktu
  – konferencje prasowe
 • polityczne spotkania na szczycie
 • wizyty w urzędach
 • czynności notarialne
 • złożenie dokumentów w USC
 • śluby
 • rozmowy telefoniczne

*) Tłumaczenie konsekutywne stosuje się przede wszystkim podczas spotkań w mniejszych grupach, gdzie komunikacja ogranicza się do dwóch/trzech języków.

Preferowaną formą tłumaczenia konferencji jest tłumaczenie symultaniczne (tłumacz znajduje się w dźwiękoszczelnej kabinie i tłumaczy słyszany wykład prelegenta równolegle, a uczestnicy słyszą tekst tłumaczenia przez słuchawki), jednakże w wielu przypadkach również konferencje tłumaczy się konsekutywnie (tłumacz przekłada słowa prelegenta w przerwach jego wypowiedzi). Specyficzną formą tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie szeptane, podczas którego tłumacz tłumaczy najwyżej dwóm osobom słyszany tekst „na ucho”.

Przy wyborze formy tłumaczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • ilość języków używanych podczas spotkania
 • długość imprezy
 • rodzaj spotkania

Przygotowując międzynarodową konferencję należy odpowiednio wcześniej zadbać o udział tłumaczy. Wiąże się to z wyborem formy tłumaczenia, zaangażowaniem tłumaczy i dostarczeniem im koniecznych materiałów oraz przygotowaniem odpowiedniego sprzętu (mikrofonów, głośników itp.).

Należy pamiętać, że ze względu na różnorodność i złożoność możliwej tematyki tłumacz powinien mieć szansę wcześniejszego zapoznania się z tematem konferencji i ewentualnymi materiałami. Im wcześniej i im dokładniejsze materiały tłumacz otrzyma, tym lepiej będzie mógł się przygotować do konferencji.

W adage doradzimy Państwu w kwestiach przygotowania tłumaczonej konferencji.

Tłumaczenia pisemne

 • teksty prawnicze
 • ekonomia, finanse, HR
 • dokumenty handlowe
 • energetyka, odnawialne źródła energii
 • patenty
 • świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.
 • dokumenty samochodowe
 • pozostałe dokumenty
 • strony internetowe
 • artykuły prasowe
 • instrukcje i informatory
 • listy dialogowe
 • inne

Oddając nam teksty do przetłumaczenia mogą Państwo liczyć na rzetelność przekładu i terminowość realizacji zleceń.

Tłumaczeń na i z języka niemieckiego dokonujemy w wersji zwykłej i poświadczonej (przez tłumacza przysięgłego).

Tłumaczenia wykonujemy w trybie zwykłym lub ekspresowym.

Wszystkie tłumaczenia wykonujmy w formie graficznej jak najbardziej zbliżonej do oryginału. Współpracujemy również z grafikiem, który zapewnia swoją pomoc w przypadku trudniejszego formatu dokumentu lub konieczności przekonwertowania go do wersji edytowalnej.

Tłumaczenia wykonywane są przy użyciu programu wspomagającego tłumaczenie TRADOS, co pozwala między innymi na zapewnienie jednolitości terminologii w dużych lub powtarzających się dokumentach.

Gotowe tłumaczenie otrzymują Państwo w formie elektronicznej oraz, na życzenie, drukowanej.